Śląskie Trendy

„POBYT TOLEROWANY” – akcja w prywatnym mieszkaniu

Akcja tego parateatralnego wydarzenia dziać się będzie w mieszkaniu przy ul. Krawieckiej 1 w Bytomiu. Jest to część działań teatralno-edukacyjnych przybliżających problem uchodźców, ludzi obcych w naszym otoczeniu. „Pobycie tolerowanym” będziemy mogli wziąć udział 11 grudnia (w czwartek, o godz. 17.00), 12 grudnia (w piątek, dwa razy – godz. 17.00 i 19.00), 13 grudnia (w sobotę, trzy razy – 16.00, 18.00 i 20.00). Wydarzenie przygotowano w ramach Hartoffania Teatrem. 

Pobyt tolerowany to niepewne jutro, łączące aspekty uchodźczej przeszłości i teraźniejszości. Jest soczewką skupiającą jednostkowość, wobec której Inni to my; kalejdoskopem przedstawiającym warianty postrzegania przemilczanej rzeczywistości. Dylemat odpowiedzialności za usłyszane historie oraz ich wykorzystanie staje się problemem wspólnym – niewiedza i niepamięć przestają być wymówką. Pobyt tolerowany to stan pozornej ochrony i bezpieczeństwa. Nikt nie jest „u siebie”.

Opowieść wykorzystująca różnorodne środki wyrazu artystycznego, akcentuje kwestie najistotniejsze dla „uchodźczego bytu” – absurd i obłudę systemu, zależności polityczne, ograniczenia prawne, powracające wspomnienia i tęsknotę za rodziną, krajem, normalnością, pełnym człowieczeństwem. Obnaża stan, w którym osobiste doświadczenia wojny korespondują z niepewną przyszłością, pozornym bezpieczeństwem oraz druzgocącą stagnacją, jaką uciekinierzy z krajów ogarniętych konfliktami zastali w Polsce.

Miejsce gry – prywatne mieszkanie staje się przestrzenią deziluzji i spotkania, nie tylko z prawdą swoistych świadectw, ale także ze współuczestnikami akcji i samym sobą. W tej wspólnocie rodzą się pytania. Nie na wszystkie znajdują się odpowiedzi. I nie na wszystkie odpowiada się bezrefleksyjnie.

„W imieniu swoim i moich przyjaciół pragnę serdecznie podziękować za tę ważną i bardzo  potrzebną inicjatywę. Forma spektaklu pozwala widzowi wejść w skórę bohaterów i poczuć  to, co czują w zderzeniu z absurdami ośrodków dla uchodźców i szkolnictwa  nieprzygotowanego do edukacji ich dzieci. W czasie akcji wywiązała się też ciekawa dyskusja.  Osoby, które zetknęły się bezpośrednio z problemem dzielą się swoimi szokującymi  doświadczeniami. Na rzucone pytani: „jaki sens ma działanie aktorów, którzy świata nie  zmienią” jest tylko jedna odpowiedź. Gorąco polecam”- Ania Singh

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl