Śląskie Trendy

Piraci, duchy i rycerze na Zamku

Podczas długiego weekendu na Zamku w Ogrodzieńcu wiele się będzie działo. Dla zwiedzających przygotowane zostały m.in. rekonstrukcje bitew, spacer w towarzystwie zamkowych duchów, pokazy rycerskie i pirackie swawole.

4 czer­wca „LISOWSZCZYCY” – wid­owiskowe pokazy konne w wyko­na­niu Bractwa Ryc­er­skiego Ziemi Ogrodzie­nieck­iej. Start o godzinie 15:00

5 czer­wca „WIECZÓR Z DUCHAMI” – nocne zwiedzanie zamku z prze­wod­nikiem. Pod­czas zwiedza­nia prze­wod­nik zabiera grupę w podróż po zamkowych zaka­markach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie… Z pewnoś­cią słyszeliś­cie kiedykol­wiek o Białej Damie lub Czarnym Psie z wielkim łańcuchem który według leg­endy pojawia się w ruinach. Mroczne zjawy wyła­ni­a­jące się z ciem­nych zapewnią wam z pewnoś­cią niesamowite wraże­nia.

6 czer­wca „PIRACI NA ZAMKU” — Wspól­nie będziemy się bawić śpiewa­jąc pirackie szanty. Roze­gramy rodzinną Bitwę Morską pomiędzy zwaśnionymi załogami mors­kich wilków pod wodzą kap­i­tana Sparowa. Dla dzieci przy­go­towal­iśmy mnóstwo ani­macji i konkursów z nagro­dami. Zobaczy­cie połowy piranii na tratwie pirack­iej, ślep­ego pirata – zabawa pod­czas walki na korde­lasy, pokazy walk pomiędzy żołnierzami floty ang­iel­skiej i piratami. Wszyscy będą mogli wziąć udział w warsz­tat­ach mors­kich i plas­ty­cznych prowad­zonych przez bosmana Rum­pla. Wszys­tkie atrakcje odby­wać się będą w godz­i­nach 14:00 – 18:00

7 czer­wca „POKAZY RYC­ER­SKIE NA ZAMKU” — pokazy walk i tańców dawnych.

@2015

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl