Śląskie Trendy

Ogrody Nauki przy kampusie

29 września na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnych, zazielenionych dziedzińców, które będą służyć studentom, pracownikom Uczelni i wszystkich zainteresowanym jako przestrzeń rekreacji, nauki i organizacji ważnych uroczystości. Przestrzeń ochrzczona mianem ogrodów nauki została przygotowana w ramach prac modernizacyjnych kampusu przy ulicy Zygmunta Krasińskiego w Katowicach.


W wydarzeniu z ramienia Politechniki Śląskiej uczestniczyli JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz dziekani wydziałów Transportu i Inżynierii Lotniczej, a także Inżynierii Materiałowej – odpowiednio dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ oraz dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ.  Miasto Katowice reprezentował Prezydent dr inż. Marcin Krupa

— Zrealizowane przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej zadanie inwestycyjne „Kompleksowa rewitalizacja podwórza wokół kompleksu budynków przy ul. Krasińskiego w Katowicach”, diametralnie zmieniło wygląd i przeznaczenie dziedzińców wewnętrznych w kampusie Politechniki Śląskiej w Katowicach — powiedział Dziekan prof. P. Folęga

Rewitalizacją objęto siedzibę Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej o łącznej powierzchni 5527,80 m2. Inwestycja została sfinansowana ze środków finansowych JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz z dotacji Miasta Katowice, a jego wartość wyniosła prawie 2 mln zł.

Przyjazne miejsce nowoczesnego kształcenia

Przygotowanie terenów zielonych i miejsc rekreacji na wydziałowych dziedzińcach jest elementem planu przebudowy kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Zygmunta Krasińskiego. Celem zmian w obrębie tej części Katowic jest utworzenie bezpiecznej i przyjaznej strefy, z której skorzystają nie tylko studenci Uczelni, ale także mieszkańcy miasta i goście spoza Katowic. Inicjatywa jest efektem współpracy Miasta Katowice oraz Politechniki Śląskiej. — Przebudowa dziedzińców Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Inżynierii Materiałowej pozwoliła na stworzenie dla studentów i pracowników zielonych stref rekreacji oraz miejsc do pracy i wypoczynku. Dodatkowo rosnąca zieleń: drzewa, ozdobne krzewy i kwiaty pozwolą zredukować zanieczyszczenia i hałas, służąc codziennemu odpoczynkowi. Stworzona przestrzeń będzie wykorzystywana jako miejsce wydarzeń naukowo-kulturalnych, uroczystości, a także posłuży innym aktywnościom na świeżym powietrzu — dodał  Dziekan prof. P. Folęga.

Strefy zielone zostały symbolicznie otwarte przez JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Prezydenta Miasta Katowice dr. inż. Marcina Krupę. Elementem ceremonii było posadzenie drzewek. Następnie Dziekan prof. P. Folęga oprowadził gości po dziedzińcach.

Nowoczesna inwestycja stała się również pretekstem do spojrzenia w przeszłość, a także na drogę, którą Politechnika Śląska kroczy od lat.  JM Rektor Politechniki Śląskiej przypomniał, że wszystkie kampusy Politechniki Śląskiej zostały poddane metamorfozie, a obecna inwestycja stanowi jeden z przykładów najnowszych działań Uczelni w tym zakresie. — To oczywiście nie jest ostatnie słowo wypowiedziane w ramach tego projektu, bo dopiero rozpoczynamy modernizację wewnątrz budynku, a od kilku lat odnawiamy elewację zewnętrzną. Jest to piękny, zabytkowy obiekt z lat 30. z historią sięgającą również okresu wojennego. Pięknym symbolem państwowości polskiej na śląsku jest znajdujący się w auli orzeł z koroną, który przez lata po wybuchu drugiej wojny światowej pozostawał zamurowany. Jest tu wiele tajemnic, wiele tradycji. Będziemy starali się upowszechniać historię tego miejsca, a przede wszystkim chcemy – patrząc w przyszłość – stworzyć przestrzeń do nowoczesnego kształcenia i studiowania, przyjazną dla wszystkich, którzy się tutaj pojawią — zaznaczył Rektor prof. A. Mężyk.

Wieloetapowa inwestycja

Pierwszym etapem przeprowadzanych działań był skierowany do studentów konkurs na projekty zagospodarowania pasażu na ul. Zygmunta Krasińskiego. Głównym założeniem wybranych wizualizacji było zapewnienie funkcji rekreacyjnej oraz elementów roślinnych, które współgrają z położoną w bliskim sąsiedztwie Doliną Trzech Stawów. Niemałe znaczenie w budowaniu nowej przestrzeni miała również poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników.

Drugi z etapów objął rewitalizację wewnętrznych dziedzińców Wydziałów: Inżynierii Materiałowej oraz Transportu i Inżynierii Lotniczej, których przekształcenie jest oczywistą kontynuacją rozwiązań zaproponowanych w pierwszym etapie. W przeznaczonych dla studentów oraz pracowników zielonych strefach rekreacji zostaną umieszczone miejsca do pracy i wypoczynku. Przede wszystkim jednak w politechnicznym ogrodzie będzie kwitła nauka, dając możliwość spotkań w celu wymiany myśli akademickiej, inspiracji do działań i nawiązywania badawczej współpracy. Jedną z najważniejszych wartości zrewitalizowanej strefy stanie się funkcja dydaktyczna – studenci będą mogli uczyć się w zewnętrznych laboratoriach sterowania ruchem kolejowym.

— Staramy się, aby wizerunek Uczelni był jak najcieplejszy, ale też dążymy do stworzenia jak najlepszej atmosfery dla studentów, pracowników i wszystkich osób, które będą to miejsce odwiedzały. Kiedyś znajdowały się tutaj różne obiekty gospodarcze. W tej chwili liczymy na to, że będzie to świetne zaplecze socjalne dla studentów, odgrodzone od ruchu ulicznego, od hałasu wielkiego miasta — podkreślił JM Rektor Politechniki Śląskiej.

Przeprowadzone w dziedzińcach prace umożliwią łatwy dostęp do infrastruktury kampusu – ich zakres objął wymianę utwardzonych nawierzchni wraz z aranżacją miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Umieszczono także stojaki rowerowe, które pozwolą na wykorzystanie alternatywnych wobec transportu samochodowego rozwiązań, np. skorzystania z usług wypożyczalni rowerów miejskich, także elektrycznych.

Współpraca z Miastem Katowice

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego będzie zrealizowana w trzecim etapie działań. Jednym z planowanych rozwiązań jest utworzenie strefy zamkniętej dla pojazdów. W tym celu przeprowadzono analizy i badania poświęcone zmianie ruchu i objazdom na pobliskim obszarze.

Ulica Krasińskiego, funkcjonująca analogicznie do dzielnicy akademickiej w Gliwicach, będzie sprzyjała zaznaczeniu obecności Politechniki Śląskiej w Katowicach. – Katowice są silne i bogate obecnością szkół wyższych. I choć większość uczelni śląskich ma swoją siedzibę w Katowicach, to Politechnika jest takim małym wyjątkiem, bo mieści się w Gliwicach. Bardzo się cieszę, że jest nam dane współpracować. Dzisiaj jest możliwość dalszego rozwoju tego miejsca w Katowicach, tworząc tutaj kolejne kierunki zamiejscowe. Tak też się stało w tym roku – mamy po raz pierwszy informatykę, gdzie studenci będą kształceni w dziedzinach IT. Bardzo mocno nam na tym zależało z racji ukształtowanej w nowoczesne technologie polityki Miasta Katowice – podkreślił Prezydent Miasta Katowice dr inż. M. Krupa. Współpraca Uczelni z Miastem Katowice jest wieloobszarowa – obejmuje działania w zakresie dydaktyki, badań, a także infrastruktury. Inwestycja dotycząca ul. Zygmunta Krasińskiego i przebudowy kampusu Politechniki Śląskiej korzystnie wpłynie na wzmocnienie prestiżu Miasta, a także pozwoli utożsamiać przestrzeń ze strefą nauki i kultury. Przebudowa obszaru przyniesie także wartości dodane mieszkańcom Katowic oraz osobom przyjezdnym i podróżującym. Nowoczesna przestrzeń posłuży rozwojowi wielu instytucji i usług, a utworzenie zamkniętej dla ruchu samochodów strefy wpłynie na identyfikację miejsca jako terenu odpowiadającego potrzebom mieszkańców i sprzyjającego rozwiązaniom zrównoważonego transportu.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl