Śląskie Trendy

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, przedstawicielami świata literatury, tłumaczami, twórcami, mistrzami polszczyzny – osobami i instytucjami, którym los promocji języka i literatury polskiej leży na sercu.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej znajdującej się przy ul. Bankowej 11a w Katowicach, 23 czerwca o godzinie 20:30.

Swą działalność zaprezentują czołowe polskie wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci VI Światowego Kongresu Polonistycznego, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – będą mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Będzie to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

 

 

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl