Śląskie Trendy

Nie jestem już psem – wystawa

Wystawa „Nie jestem już psem” prezentuje twórczość bezkompromisowych outsiderów: postaci kultowych i nieznanych, z dyplomami akademii i bez, samotnych wilków i ludzi undergroundu. Tym, co łączy ich sztukę, jest oddolna kontestacja systemów politycznych i estetycznych, łamanie społecznych tabu, tworzenie w duchu DIY i swoista nonszalancja. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 31 marca o godz. 18. Ekspozycję oglądać będzie można do 10 września.

Punktem wyjścia są prace artystów krytycznych, działających poza obiegiem instytucjonalnym, prezentowanych na wystawie „Po co wojny są na świecie” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw wiosną 2016 roku. Jej śląska kontynuacja jest spojrzeniem na sztukę protestu i postawę outsidera przez pryzmat ich zakorzenienia w etosie kultury alternatywnej.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z dramatu Łukasza Wojtyski „VV. Nie jestem już psem” – tekstu, którego głównym tematem jest wolność, a jedną z inspiracji, twórczość Radosława Perlaka. Słowami „Nie jestem już psem” Perlak – artysta osadzony w Zakładzie Karnym w Rawiczu określił zmianę, jaka nastąpiła w jego życiu, odkąd zaczął tworzyć. Ta sama potrzeba emancypacji wbrew cynizmowi i przemocy władzy i społeczeństwa leżała u podstaw narodzin kontrkultury ponad pół wieku temu. Dziś świat znowu drży w posadach, a alternatywa w czasach postprawdy na nowo staje się polem walki o wolność i autentyczność.

ARTYŚCI
Ewa Bloom-Kwiatkowska, Anna „Mirosava” Bachanek, Robert Brylewski, Damian Czeladka, Włodzimierz Czerw, Anna Dąbrowska-Lyons, Franciszek Dzida, Stanisław Garbarczuk, Marian Henel, Ryszard Kisiel, Anna Laskowska, Mikołaj Ławniczak, Tomasz Machciński, Kazimierz Malinowski, Justyna Matysiak, Maciej Olszewski, Radosław Perlak, Pisarka M.H., Erwin Sówka, Daniel Stachowski, Karol Suka, Ryszard Szozda, Marcelo Zammenhoff, Dariusz Skubel i Zdzisław Zinczuk

————————–—————
Udogodnienia dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku

31 marca // godz. 18.00 // W E R N I S A Ż
Podczas otwarcia wystawy „Nie jestem już psem” obecna będzie tłumaczka Polskiego Języka Migowego, a osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły skorzystać z pomocy asystentów przygotowanych do oprowadzania z audiodeskrypcją.

8 kwietnia // godz. 11.00 // wstęp: 1 zł
Oprowadzanie audiodeskryptywne po wystawie.

22 kwietnia // godz. 10.00 // D ZI E Ń W O L N E J S Z T U K I
W ramach międzynarodowej inicjatywy Dzień Wolnej Sztuki zaplanowane zostało oprowadzanie dla niesłyszących.

5 września // godz. 17.00 // wstęp 1 zł
Oprowadzanie audiodeskryptywne po wystawie.

UWAGA!
W czasie trwania wystawy możliwe jest oprowadzanie dla grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu grupy w Dziale Edukacji: tel. 32 779 93 16, e-mail: edukacja@muzeumslaskie.pl

Punktem wyjścia są prace artystów krytycznych, działających poza obiegiem instytucjonalnym, prezentowanych na wystawie „Po co wojny są na świecie” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw wiosną 2016 roku. Jej śląska kontynuacja jest spojrzeniem na sztukę protestu i postawę outsidera przez pryzmat ich zakorzenienia w etosie kultury alternatywnej.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z dramatu Łukasza Wojtyski „VV. Nie jestem już psem” – tekstu, którego głównym tematem jest wolność, a jedną z inspiracji, twórczość Radosława Perlaka. Słowami „Nie jestem już psem” Perlak – artysta osadzony w Zakładzie Karnym w Rawiczu określił zmianę, jaka nastąpiła w jego życiu, odkąd zaczął tworzyć. Ta sama potrzeba emancypacji wbrew cynizmowi i przemocy władzy i społeczeństwa leżała u podstaw narodzin kontrkultury ponad pół wieku temu. Dziś świat znowu drży w posadach, a alternatywa w czasach postprawdy na nowo staje się polem walki o wolność i autentyczność.

ARTYŚCI
Ewa Bloom-Kwiatkowska, Anna „Mirosava” Bachanek, Robert Brylewski, Damian Czeladka, Włodzimierz Czerw, Anna Dąbrowska-Lyons, Franciszek Dzida, Stanisław Garbarczuk, Marian Henel, Ryszard Kisiel, Anna Laskowska, Mikołaj Ławniczak, Tomasz Machciński, Kazimierz Malinowski, Justyna Matysiak, Maciej Olszewski, Radosław Perlak, Pisarka M.H., Erwin Sówka, Daniel Stachowski, Karol Suka, Ryszard Szozda, Marcelo Zammenhoff, Dariusz Skubel i Zdzisław Zinczuk

————————–—————
Udogodnienia dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku

31 marca // godz. 18.00 // W E R N I S A Ż
Podczas otwarcia wystawy „Nie jestem już psem” obecna będzie tłumaczka Polskiego Języka Migowego, a osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły skorzystać z pomocy asystentów przygotowanych do oprowadzania z audiodeskrypcją.

8 kwietnia // godz. 11.00 // wstęp: 1 zł
Oprowadzanie audiodeskryptywne po wystawie.

22 kwietnia // godz. 10.00 // D ZI E Ń W O L N E J S Z T U K I
W ramach międzynarodowej inicjatywy Dzień Wolnej Sztuki zaplanowane zostało oprowadzanie dla niesłyszących.

5 września // godz. 17.00 // wstęp 1 zł
Oprowadzanie audiodeskryptywne po wystawie.

UWAGA!
W czasie trwania wystawy możliwe jest oprowadzanie dla grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu grupy w Dziale Edukacji: tel. 32 779 93 16, e-mail: edukacja@muzeumslaskie.pl

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl