Śląskie Trendy

Najlepsze zdjęcia 2019 roku ŚFP

Na konkurs Śląska Fotografia Prasowa 2019 do Biblioteki Śląskiej wpłynęło 451 zdjęć 49 autorów. Na wystawę konkursową zostało zakwalifikowanych 144 zdjęć 24 autorów.


Kapituła Konkursu w składzie:
Arkadiusz Ławrywianiec – prezes zarządu Okręgu Śląskiego ZPAF, przewodniczący Kapituły,
Katarzyna Łata – członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików,
dr Magdalena Nazarkiewicz – wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
Rafał Klimkiewicz – przedstawiciel fotoreporterów, zwycięzca poprzedniej edycji Konkursu ŚFP,
Zbigniew Podsiadło – prezes zarządu Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików,
doc. mgr Jiří Siostrzonek – zastępca dyrektora Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie,

postanowiła przyznać następujące nagrody:

I nagroda – Daniel Dmitriew za: cykl zdjęć: „Romanipen”
Słynna ulica Buchenwaldczyków w Zabrzu. Od lat 70. zamieszkana jest przez mniejszość romską.
Tu owiane aurą tajemniczości „romanipen” miesza się ze śląską rzeczywistością. Reportaż jest próbą wykonania małego kroku ku asymilacji tych dwóch, w teorii odległych od siebie światów,
a w rzeczywistości ludzi, którzy od pokoleń mieszkają obok siebie.
5.02., 17.02., 8.03.,11.07.2019, Zabrze

II nagroda – Lukáš Horký za: cykl zdjęć: „Krajina uhli” (tłumaczenie: Krajobraz węgla)
Obiektyw telefonu komórkowego i nagranie kilku bezpośrednich myśli podczas bezcelowych
wędrówek po krajobrazie naznaczonym śladami ludzkiej egzystencji. Opuszczone budynki powoli
zarastają roślinnością lub dno pustej tamy świadczy o nieistniejącej już wiosce, która musiała ustąpić potrzebom kopalni i przemysłu metalurgicznego.
2019, Czechy

III nagroda – Tomasz Jodłowski za: zdjęcie pojedyncze pt. „Zuzia”
Doktor Jolanta Markowska przy łóżku podopiecznej Hospicjum Cordis – Zuzi, dla której łóżko jest
całym i jedynym światem. Dziewczynka nie chodzi i nie mówi, wymaga 24 godzinnej opieki…
11.03.2019, Mysłowice

Na wystawę konkursową Śląska Fotografia Prasowa 2019 Kapituła wybrała prace następujących
autorów:
Janusza Cedrowicza, Anety Czarnockiej-Kanik, Jana Czypionki, Daniela Dmitriewa, Arkadiusza Goli, Krzysztofa Gołucha, Wojciecha Grabowskiego, Lukáša Horkiego, Wojciecha Indyka, Pawła Jędrusika, Tomasza Jodłowskiego, Michaliny Kacperak, Bogusława Kaczmarczyka, Tomasza Karnowki, Ireneusza Kaźmierczaka, Katarzyny Kruk, Grzegorza Krzysztofika, Andrzeja Kubika, Lucyny Nenow, Pawła Siodłoka, Grzegorza Skowronka, Macieja Skowronka, Piotra Zwarycza i Jiriego Žižki.

Projekt objęty jest Mecenatem Miasta Katowice
Partnerami konkursu są:
Instytut Twórczej Fotografii w Opawie
Silesia City Center
Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów
Patronat nad wydarzeniem objął Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
Organizatorem Konkursu jest: Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl