Śląskie Trendy

Miejska szychta w Napraw Sobie Miasto

Fundacja Napraw Sobie Miasto poszukuje osób, które chciałyby włączyć się w pracę nad czterema ważnymi politykami miejskimi Katowic transportową (w tym rowerową), ograniczenia niskiej emisji, lokalową (w tym zarządzania pustostanami) i budżetu obywatelskiego.

Działania polegają na wspólnym opracowaniu:
– społecznego monitoringu,
– nowych rozwiązań w ww. obszarach,
– planu działań rzeczniczych.

Przez sześć miesięcy będziemy eksperymentować, starając się wprowadzić realną zmianę. Pracować będziemy warsztatowo w interdyscyplinarnych grupach piętnastoosobowych, wspierani przez mentorów.

Zapraszamy na stronę projektu: szychta.naprawsobiemiasto.eu.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl