Śląskie Trendy

Metavera Art Festival

W dniach 8 – 28 października br. odbędzie się w Katowicach festiwal artystyczny II Metavera Art Festival. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przekraczanie. Przenikanie.”. Festiwal jest okazją do powstawania nowych zestawień i kontekstów artystycznych. W swym założeniu ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie m.in. sztuki wizualne i performatywne, fotografię, muzykę, teatr oraz literaturę. Koncepcja festiwalu jest inspirowana ideą artystyczną niedawno zmarłego śląskiego artysty, Piotra Szmitke, nazwaną metaweryzmem, która zakłada ingerencję sztuki w rzeczywistość i rozpycha ich granice.

Metavera Art Festival jest formą upamiętnienia sylwetki wybitnego katowickiego artysty, Piotra Szmitke, w pierwszą rocznicę jego śmierci (1955- 2014). Piotr Szmitke był artystą biegle poruszającym się w różnych przestrzeniach i dyscyplinach sztuki. Był twórcą takich spektakularnych i interdyscyplinarnych realizacji artystycznych jak: autorska opera Muzeum Histeryczne Mme Eurozy wystawiona w Operze Śląskiej w Bytomiu w reż. Ingmara Villqista, monumentalne malowidło na żelaznej kurtynie (multimedialna kurtyna teatralna) w Teatrze Śląskim w Katowicach czy wielowątkowy performens Otwarcie Konsulatu Monarchii Metawery w Krakowie (zrealizowany we współpracy z krakowskim Bunkrem Sztuki).

Jego twórczość stanowi zasadniczą inspirację dla interdyscyplinarnego kierunku i programu festiwalu, łączącego film, dramat, muzykę, sztuki wizualne i performatywne. W 2011 roku Szmitke został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Gala otwarcia festiwalu 8 października 2015 – 19:00, Kinoteatr Rialto w Katowicach;
Olga Szwajgier oraz 100nka i Bronisław Duży – Rysunki muzyczne

Unikatowe spotkanie wybitnych artystów muzyków na skrzyżowaniu różnych dróg artystycznych. Koncert ilustrowany jest archiwalną rejestracją rysowania na żywo Piotra Szmitke, które stanowiło scenografię w czasie rzeczywistym do opery Tosca G.Pucciniego, wystawionej w 2007 roku w reżyserii Carlosa Avileza w Portimao w Portugalii.

Wstęp wolny!

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl