Śląskie Trendy

Lwowscy Ojcowie Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – wykład

W czwartek 2 marca o godz. 17 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej (ul. Francuska 12, Katowice).

DZIEDZICTWO ARCHITEKTURY

Prof. zw. dr hab. JAN MALICKI
Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach zaprasza na wykład:

LWOWSCY OJCOWIE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. PROFESOROWIE I UCZNIOWIE.

————————–————————–————
Wykład poprowadzą:

Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. Politechniki Śląskiej
LWOWSCY OJCOWIE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. POKOLENIE PROFESORÓW

dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny
LWOWSCY OJCOWIE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. POKOLENIE UCZNIÓW

Organizatorzy proszą o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności do 28 lutego 2017 r.

tel. 32 255 43 21, e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl