Śląskie Trendy

Leszek Lewandowski – dwa wątki czyli akcja równoległa

Wystawa instalacji i obiektów wywołujących złudzenia optyczne, opartych na wiedzy z zakresu optyki i matematyki, ale też odnoszących się do tego, co w człowieku irracjonalne, do 20 stycznia prezentowana jest w bielskiej BWA. Wystawa obejmuje dwa wątki pojawiające się w twórczości Leszka Lewandowskiego: prace z wykorzystaniem luster weneckich: „Macewa”, „Przejście”, „Memento”, „Portret trumienny”, „Domek”, „Kanał”, „Homage Hawking” oraz najnowsze: „Ściek” i „Jeden strzał, jeden człowiek” – których premiera będzie miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA, a także quasi-halucynogenne: „Pokój zwierzeń”, „Imaginoskop”, „Karuzela”.

– „Za sprawą George’a Berkeleya, wybitnego filozofa, empirysty angielskiego, nasz byt został zrównany z obserwacją, czyli złudzenie optyczne może być traktowane na równi ze światem realnym. Pewne spostrzeżenia uzmysławiają nam, że zmysły poddane manipulacji bardzo chętnie poddają się jej, zwłaszcza że zabawa jest bezpieczna (bez chemii). W całej gmatwaninie empirycznych doznań quasi-psychotropowych jest jeszcze jedna teoria godna uwagi dla ujęcia kwestii uzasadnienia ekspozycji, tzn. teoria kwantowa. Jestem przekonany, że mistrz Berkeley byłby nią zachwycony, zwłaszcza tym, że wprowadza tyle niepewności w świat cząstek elementarnych (nasz świat zbudowany jest z mgiełki, jaką tworzy neutron krążący wokół jądra). Czy to, co widzimy w lustrze jest światłem, czy tylko iluzją światła skoro światło jest też iluzją” – mówi o inspirujących jego twórczość zjawiskach i ideach Leszek Lewandowski.

„Na tym właśnie polega moc sztuki – na możliwości stwarzania i testowania światów równoległych, brania pod uwagę nieskończonej ilości możliwych opcji, przyglądaniu się nieskończonemu ciągowi przypadków. Tak ujęta sztuka, dzięki właściwemu językowi wizualnemu, staje się równie precyzyjnym narzędziem poznania jak matematyka, czy fizyka, zachowując jednocześnie bezinteresowność charakteryzującą zwłaszcza pierwszą z wymienionych dyscyplin. Leszek Lewandowski, podobnie jak Italo Calvino, wychodząc od racjonalnych, matematyczno-fizycznych reguł, prowadzi nas w świat fantastyki, iluzji, zadziwienia, które jednak nigdy całkowicie nie wyzbywają się pierwiastka naukowości” – pisze o twórczości artysty Marta Raczek.

Leszek Lewandowski, urodzony w 1960 roku w Świerklańcu. Absolwent katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2011). Obecnie wykładowca Intermediów na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Galerii Arsenał w Białymstoku, Szczecińskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Galerii Labirynt w Lublinie, Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Krakowie, Art Centrum w Czeskim Krumlowie, Anya Tish Gallery w Houston w USA oraz w kolekcjach prywatnych. Autor ok. 35 wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Oprócz działalności artystycznej zajmuje się też promocją sztuki i animacją życia kulturalnego, prowadząc m.in. Galerię Kronika w Bytomiu (1992-1998), galerię Sektor 1 w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach (1998-2012). Obecnie Galeria Sektor I działa w CK Teatr Sztuk w Jaworznie – Leszek Lewandowski prowadzi ją wspólnie z Moniką Lewandowską.

Wystawa trwa do 30 stycznia 2015 roku.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl