Śląskie Trendy

Katowicki budynek z nominacją do Mies van der Rohe

Budynek Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako jedyny w Polsce nominowany został do prestiżowej nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe. Projekt y gmachu opracowały biura Grupa 5 Architekci z Warszawy i BAAS Arquitectes z Barcelony; projekt budowlany i wykonawczy jest wspólnym dziełem BAAS architects, Grupa 5 Architekci i Małeccy Biuro Projektowe (które ma swoją siedzibę w Katowicach).


Nagroda ta została zainicjowana w 1987 r. w wyniku porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i radą miasta Barcelona, a od 2001 r. jest współorganizowana przez Fundació Mies van der Rohe i KomisjęEuropejską.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata pracom ukończonym w ciągu poprzednich dwóch lat. Głównymi celami są: osiągnięcie dogłębnego zrozumienia zmian zachodzących w środowisku budowlanym Europy; wyróżnienie i pochwalenie doskonałości oraz innowacji w dziedzinie architektury; a także zwrócenie uwagi na ważny wkład europejskich profesjonalistów w rozwijanie nowych pomysłów przy niezaprzeczalnemu wsparciu ze strony klientów i zaangażowaniu osób, które będą końcowymi użytkownikami tych obiektów.

Laureat nagrody specjalnej wyróżnia się zestawem cech takich jak doskonałość i autentyczność projektu; oryginalność i innowacyjność pracy; oraz dobrze zrealizowana, zrównoważona konstrukcja o wysokim standardzie. Jury wybiera zwycięzcę spośród kandydatów, których prace nie uzyskały jeszcze uznania ze strony dużych i cenionych instytucji lub wydawnictw.

Fundació Mies van der Rohe została założona w 1983 r. w celu przeprowadzenia rekonstrukcji pawilonu barcelońskiego wybudowanego przez Ludwiga Miesa van der Rohe na wystawę światową w 1929 r. w Barcelonie. Fundacja stymuluje debaty i uświadamia na tematy związane z architekturą współczesną i planowaniem przestrzennym, a także zachęca do studiowania prac Ludwiga Miesa vander Rohe i modernizmu.

„Kreatywna Europa” to realizowany przez Komisję Europejską program, który wspiera sektor kultury i audiowizualny. Celem programu jest promowanie europejskiej różnorodności kulturowej oraz bogatego dziedzictwa, jednocześnie umożliwiając sektorom kulturowym i kreatywnym rozwinięcie swojego potencjału ekonomicznego poprzez wkład w zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy ispójność społeczną.

Zwycięzca nagrody głównej otrzymuje 60 tysięcy euro i statuetkę nawiązującą do kształtu pawilonu barcelońskiego zaprojektowanego przez Miesa van der Rohe. Zdobywca nagrody specjalnej otrzymuje 20 tysięcy euro oraz statuetkę. Finaliści i klienci również otrzymują statuetkę wuznaniu za ich wkład w architekturę współczesną.

Konkurs nakreśla mapę najlepszej europejskiej architektury współczesnej, umieszczając na niej projekty zdobywców nagrody głównej, nagrody specjalnej oraz nagrody dla młodych utalentowanych architektów. Ostatnia z nich to najnowsza kategoria nagrody i jest przyznawana za najlepszeprojekty dyplomowe studentów architektury z Europy i spoza niej.

Ponadto na całym świecie organizowane są wystawy i debaty przybliżające obywatelom architekturę, co dodatkowo podnosi prestiż nagrody i pomaga rozpowszechniać wiedzę i umiejętności europejskich architektów.

Fot. http://www.maleccy.com

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl