Śląskie Trendy

II miejsce za projekt Mariny Gliwice

Wysokie, II miejsce zajął inż. Tomasz Węgrzyn, tegoroczny absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, w Międzynarodowym Konkursie GRAPHISOFT BIM PROJECT w kategorii „public building”. Tematem projektu dyplomowego Tomasza Węgrzyna była Nowa Marina w Gliwicach, której inspirowana fraktalami architektura została skonstruowana z obiektów samopodobnych. Projekt został wykonany w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej. Promotorem pracy był d. hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot, prof. PŚ.


Jak wyjaśnia inż. Tomasz Węgrzyn,  głównym założeniem podczas pracy nad projektem Nowej Mariny w Gliwicach było stworzenie miejsca umożliwiającego spędzanie wolnego czasu oraz odpoczynek, w tym również aktywny. Celem projektanta było stworzenie miejsca, które sprzyjało będzie osiągnięciu takiego stanu, nie tylko poprzez swoją funkcję, ale także, co stanowiło największe wyzwanie, poprzez sposób kształtowania architektury.

– Podstawę procesu projektowego stanowiły badania literaturowe z zakresu psychologii architektury, psychologii środowiskowej, percepcji przestrzeni oraz oddziaływania poszczególnych elementów i sposobów kształtowania przestrzeni na przebywające w niej jednostki i społeczności. Wyodrębnione na podstawie badań cechy miały największy wpływ na ostateczną formę budynku – wyjaśnia inż. Węgrzyn.

Jako punkt wyjściowy przyjęty został, w związku z dostarczaniem największej liczby bodźców i największym znaczeniem funkcjonalnym, basen portowy. Wokół niego narastają przestrzenie zewnętrzne, wydzielone fraktalnie rozmieszczonymi elementami kubaturowymi miejsca dla zdarzeń. Obiekt, mimo obszernego programu funkcjonalnego, w skład którego wchodzą marina, centrum edukacji i hotel, nie jest przytłaczającym gmachem, a mającym o wiele bardziej ludzką skalę, składającym się z niewielkich elementów tzw. budynkiem złożonym. Elementy te przekryte zostały spajającym ażurowym zadaszeniem, na powierzchni którego odtworzony został biotop  charakterystyczny dla rozlewisk, co pozwoliło na wpisanie się w kontekst miejsca.

Przy doborze materiałów, istotnymi czynnikami był ich wpływ na środowisko, ale także  oddziaływanie na zmysły użytkowników, poprzez bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe czy wytworzony mikroklimat. W związku z tym większość z nich stanowi pochodne drewna, w tym konstrukcja z drewna klejonego czy izolacja termiczna z włókna drzewnego.

źródło: inż. Tomasz Węgrzyn,

Politechnika Śląska, Graphisoft, materiały własne

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl