Śląskie Trendy

Filmujemy Bielsko-Białą – 3. edycja konkursu

Czy ulica może inspirować filmowców? Jak najbardziej! Dlatego po raz trzeci Galeria Bielska BWA i Fundacja Młodego Kina ogłaszają konkurs „Filmujemy Bielsko-Białą!”. Laureatów poznamy 21 marca – w pierwszym dniu przeglądu 25. Europejskiego Festiwalu Filmowego „Euroshorts” w Galerii Bielskiej BWA.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy nakręcić 2-minutowy film związany z jedną z ulic wybranych do tegorocznej, trzeciej edycji konkursu. Film należy umieścić w Internecie, a link przesłać organizatorom konkursu, którzy opublikują materiał na www.filmujemy-miasta.pl/bielsko-biala. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 marca. Linki do filmów należy nadsyłać na adres: info@filmujemy-bielsko-biala.pl

Film zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć jednej z wybranych ulic w niegdyś odrębnych miastach: Bielsku i Białej połączonych w 1951 roku. Tym razem są to: 1 Maja, Jana III Sobieskiego, Zapora i Olszówka – znajdujące się w Bielsku oraz Wyzwolenia, Górska, Komorowicka i Żywiecka – umiejscowione w Białej.

Przy ulicy 1 Maja istnieje wiele XIX-wiecznych budynków fabrycznych i willi właścicieli tych nieistniejących już przedsiębiorstw. Tędy biegła również, do roku 1926, część trasy linii tramwajowej wytyczonej w Bielsku w 1895 roku. Ulica Jana III Sobieskiego jest jedną z najdłuższych ulic w mieście. To fragment średniowiecznego traktu handlowego, którym przewożono sól z kopani w Wieliczce i Bochni na Morawy i Czechy. Tędy przechodził jeden z polskich oddziałów, by toczyć bój z Turkami w bitwie pod Wiedniem (1683). Ulica Zapora łączy tereny mieszkalne z cennym przyrodniczo kompleksem leśnym, Doliną Wapienicy, przez który przepływa rzeka Wapienica z wybudowaną zaporą im. Ignacego Mościckiego. W tereny cenne przyrodniczo, w stronę masywu Szyndzielni, prowadzi także wytypowana do konkursu ulica Olszówka, stanowiąca oś rekreacyjnej części Bielska, gdzie można m.in. zobaczyć XIX-wieczne wille ówczesnej finansowej elity miasta. Z zielenią i wypoczynkiem łączy się także ulica Górska, wzdłuż której znajdują się chętnie odwiedzane Bulwary Straceńskie i potok. Przy ulicy Wyzwolenia można odnaleźć budynki po dawnych gospodach i składach handlowych. Z kolei przy Komorowickiej jest jeszcze wiele parterowych wiejskich domostw z urokliwymi niszami i kamiennymi ławami przed wejściem. Ostatnia z proponowanych ulic – Żywiecka, to skupisko wielu charakterystycznych obiektów dla Białej, jak zabytkowy kościół Opatrzności Bożej, klasztor Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, stadion i miejska elektrociepłownia.

Ciekawostki związane z wymienionymi ulicami mogą zachęcić uczestników konkursu do wnikliwszego spojrzenia na proponowane miejsca, odnajdywania ciekawych detali, snucia historii czy filmowych impresji. Użyty sprzęt i technika realizacji są dowolne, podobnie gatunek filmu: od dokumentu poprzez fabułę, eksperyment, kolaż po animację.

Nadesłane prace oceni jury w składzie: Małgorzata Łuczyna – artystka, zajmująca się fotografią, sztuką nowych mediów i różnymi formami działania w przestrzeni publicznej i Marcin Szendoł – założyciel  i współwłaściciel telewizji Regionalna TV, dziennikarz, filmowiec, miłośnik sportów ekstremalnych i podróży.

Ulice do 3. Konkursu „Filmujemy Bielsko-Białą!” wytypował Jacek Zachara z Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego.

W konkursie zostaną przyznane symboliczne nagrody finansowe i rzeczowe. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca 2017 roku w Galerii Bielskiej BWA w dniu inauguracji festiwalu filmów krótkometrażowych Euroshorts w Bielsku-Białej.

Organizatorami konkursu są Fundacja Młodego Kina i Galeria Bielska BWA. Patronem wydarzenia jest telewizja Regionalna TV.

Szczegółowy regulamin udziału w konkursie oraz prace nadesłane na dwie poprzednie edycje są na: www.filmujemy-miasta.pl/bielsko-biala

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl