Śląskie Trendy

Festiwal Fotografii Industrialnej

Zapraszamy wszystkich na oficjalne otwarcie II edycji Festiwalu Fotografii Industrialnej, które odbędzie się w piątek 13 maja o godzinie 18.00 w Parku Tradycji Siemianowickiego Centrum Kultury. Ekspozycję oglądać będzie można do 22 maja.

Na wstępie krótka projekcja filmowa, kilka słów od organizatorów i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą wystawę. Będzie okazja porozmawiać z uczestnikami i organizatorami. WSTĘP WOLNY! Zapraszamy!

Festiwal Fotografii Industrialnej jest formą przeglądu twórczości profesjonalnej i amatorskiej przedstawiającej w sposób kreatywny przestrzenie przemysłowe. Przedstawienie kreatywne tych przestrzeni jest sformułowaniem, które obejmuje różne formy przekazu zawarte w obrazie fotograficznym. Dlatego w ramach Festiwalu zobaczyć będzie można typową fotografię architektury, projekty dokumentalne, reportaże czy tzw. fotografię „urbexową”.
Miejscem odbywania się Festiwalu jest Górny Śląsk – region ściśle związany z głównym motywem Festiwalu jakim jest przemysł. Obszar ten stał się doskonałym plenerem fotograficznym dla wielu fotografów ze względu na unikalne w skali kraju krajobrazy industrialne, ale także ze względu na potrzebę dokumentowania znikających w zastraszającym tempie jego elementów. Wiele projektów fotograficznych dotyka problemu degradacji obiektów postindustrialnych stając się jednocześnie sprzeciwem wobec takiego stanu rzeczy. W tym miejscu pojawia się drugi, korespondujący z samą istotą fotografii, wymiar Festiwalu – ukazanie stanu zachowania poprzemysłowego dziedzictwa, jego zmarnowanego potencjału w odniesieniu do możliwości zagospodarowania, wykorzystania i dalszej eksploatacji w zmienionej formie jako istotnego elementu dopełniającego tożsamość regionu. Stąd wynika lokalizacja wystaw w obiektach poprzemysłowych pełniących z powodzeniem nowe funkcje w przestrzeni publicznej.

Więcej na: http://www.indufotofest.pl/

Fot. Rafał Kobyłecki

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl