Śląskie Trendy

Elektryczne Gitary i T.Love na Gwarkach

Od 5 do 7 września w Tarnowskich Górach odbywać się będą tradycyjne Gwarki, które po raz pierwszy świętowane były w 1957 roku (jeszcze na fali października 1956). Dziś impreza ma charakter biesiadny. Czekają nas koncerty gwiazd, w tym Elektrycznych Gitar u T.Love oraz coroczny jarmark.

My Rada Górniczego Wolnego Miasta na Górach Tarnowskich wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy – wiadomem czynimy:

Gwoli zachowania dawnych obyczajów – jako też młodym dla nauki a odprowadzenia od rozmaitego wszeteczeństwa – narządzujemy a postanawiamy, że ongiś miastu naszemu wolnemu nadany przywilej z łaski miłościwie wtedy panującego margrabiego Jerzego – ma być dalej podtrzymany i prowadzony: – iżby się tutaj, w wolnym górniczym mieście Górach Tarnowskich – każdego lata, od niedzieli po świętym Idzim przez trzy dni sposobny jarmark odbywał – z kramy i dobrem wszelakiem ludowi potrzebnym, tudzież z uciesznymi krotochwilami i komedyjami – jednak przy porządku i bez gwałtów nijakich, a ktoby w tym nie posłuchał, ma jako winien karany być i do kaźni wzięty.

Kupcom wszelakim, tuziemskim i cudzym, osobliwie z Czech, Moraw, Węgier i dalekiego Orientu przybyłym, w tych dniach prawo i wolność dajemy, składowania w miejscach przez urzędniki nasze wskazanych – ich wszelakiego towaru i swobodnie handlować zezwalamy. Takie jest nasze postanowienie, Urzędnikom naszym do czynienia dane.

Działo się w Tarnowskich Górach w dniu 14 Semptembris Anno 

5 września (piątek)

15.30 Tarnogórska Orkiestra Dęta i orkiestra z Mericourt – przemarsz ulicami miasta i koncert

16.00 Tarnogórski Big Band

17.00 Zespół Tańca Nowoczesnego TESS

18.30 Kabaret RAK

20.00 Otwarcie Gwarków

20.30 Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

 6 września (sobota)

14.00 Zwycięzca przeglądu Park Rock – zespół Hajva

15.30 Trzystu chórzystów – koncert połączonych tarnogórskich chórów

16.00 Młodzieżowy Chór Rozrywkowy Dafne

16.30 Zespół Absynth

17.30 Zespół Deine Mutter

18.30 Kabaret Pod Wyrwigroszem

20.30 Elektryczne Gitary

 7 września (niedziela)

11.00 Pochód historyczny: ul.: Opatowicka, Opolska, Sobieskiego, Piłsudskiego do Placu Wolności

14.00 Finaliści przeglądu Park Rock – Narrenturm i November Might Be Fine

15.30 Sold My Soul – zwycięzca festiwalu im. Ryśka Riedla

17.00 Monkey Junk

18.30 Jamal

20.30 T. LOVE

22.00 Pokaz sztucznych ogni

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl