Śląskie Trendy

Chorzów NOW! w Furheart Gallery

Czy tereny po Hucie Kościuszko mogą stać się nową wizytówką Chorzowa? Czy Chorzów ma szansę na prawdziwe, piesze centrum miasta? Młodzi architekci, projektując bez ograniczeń związanych z przyziemnymi sprawami rzeczywistego świata, opracowali kilka ciekawych, wariantowych koncepcji zagospodarowania terenów po Hucie Kościuszko. Na planszach udało się wykreować tętniące życiem, przyjazne mieszkańcom i nowoczesne nowe, uzupełniające centrum Chorzowa: wielofunkcyjną zabudowę mieszkaniowo – usługową, przyjazne ciągi piesze i przestrzenie publiczne, skwery i tereny kultury.

Prezentowane na wystawie koncepcje są dowodem na to, że dla terenów po Hucie Kościuszko istnieje inna, lepsza droga rozwoju niż budowa kolejnego centrum handlowego. Dajmy się zainspirować, a może uda nam się zamienić Chorzów w miasto z wizualizacji!

Wystawa w Furheart Gallery (ul.Wolności 15, 41-500 Chorzów) potrwa do 28 sierpnia.

Chorzów NOW! to wystawa projektów poświęconych terenom rozwojowym w centrum Chorzowa. Projekty wykonane zostały w ramach dyplomów inżynierskich w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Studenci, których prace prezentowane są na wystawie: Agnieszka Cielińska, Adrian Duda, Anna Kulawik, Karolina Malec, Wojciech Lesiak, Magdalena Pakuła, Anna Osińska
Kurator: dr inż. arch. Agata Twardoch
Opiekunowe prac: Dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt, dr inż. arch. Zbigniew Sąsiedek, dr inż. arch. Agata Twardoch
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

@2015

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl