Śląskie Trendy

Blisko 200 prac w wystawie finałowej Bielskiej Jesieni!

Dzieła malarskie 69 artystów z całej Polski będą prezentowane na wystawie finałowej ogólnopolskiego konkursu malarstwa Bielska Jesień. Uroczyste otwarcie wystawy i oficjalne ogłoszenie wyników 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 rozpocznie się o godz. 17.00 w czwartek, 9 listopada w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, która jest organizatorem przeglądu.

Na tegoroczny konkurs 700 artystów zgłosiło blisko 3 tys. prac. Na wystawę finałową wybrano 194 obrazy 69 malarzy.

– „Zwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć wszystkie wybrane obrazy, eksponowane po raz pierwszy od wielu lat w takiej ilości: niemal dwustu prac! Eksponowanych w Galerii Bielskiej BWA, ale także w Willi Sixta, XIX-wiecznej, neorenesansowej willi miejskiej, w której kameralnych salach współczesne malarstwo prezentuje się wspaniale” – wyjaśnia Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury Bielskiej Jesieni 2017.

Konkurs malarstwa Bielska Jesień jest organizowany od 55 lat. To przegląd najnowszej twórczości polskich malarzy (na konkurs można nadsyłać prace, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat). Po raz trzeci formuła biennale jest otwarta nie tylko dla twórców z wyższym wykształceniem artystycznym, ale też dla osób, które nie mają takiego wykształcenia lecz wykazują się aktywnością artystyczną i dorobkiem twórczym.

– „Przy wskazaniach do nagród, tradycyjnie już brano pod uwagę trafność znalezienia adekwatnej formy do prezentowanych treści. Ważnym kryterium było też wyraziste określenie się w relacji do współczesności i rzeczywistości – rozumianych bardzo różnorodnie: od zaangażowania społecznego i politycznego do budowania własnego, intymnego świata. Ten ostatni rozumiano szeroko, gdyż mamy tu egzotykę, traumę, hedonizm, podpatrywanie wielkich mistrzów i mniej znanych, zapomnianych malarzy z XVIII i XIX wieku. W relacji do nich zaobserwować można próbę dialogowania, ale też programową „naiwność”, celowe odcinanie się od ich magii, nadającą intymnemu światu swoistą niepowtarzalność” – wymienia Jerzy Kosałka, przewodniczący tegorocznego jury.

W piątek, 10 listopada o godz. 11.00 w Galerii Bielskiej BWA po wystawie finałowej oprowadzać będą jurorzy konkursu. W komisji Bielskiej Jesieni 2017 zasiedli znani krytycy, historycy sztuki i artyści: Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki; Jerzy Kosałka – artysta multimedialny, malarz, performer, (przewodniczący jury); Jerzy Truszkowski – malarz, performer, kurator, krytyk sztuki; Ryszard Ziarkiewicz – historyk sztuki, krytyk, kurator; założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Magazynu Sztuki w Sieci” oraz Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Zwycięzca konkursu otrzyma Grand Prix – Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (20.000 zł) oraz Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA dla laureata Grand Prix Bielskiej Jesieni 2017 w wysokości 10 tys. zł wraz z organizacją wystawy indywidualnej.
Zdobywca drugiego miejsca otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego (20.000 zł); trzeciego miejsca – Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (10.000 zł). Wręczonych zostanie również pięć wyróżnień regulaminowych (2.000 zł każde). Wyróżnienia przyznaje także osiem redakcji pism i portali: Artinfo.pl, Kwartalnik „Artluk”, Pismo Artystyczne „Format”, „Magazyn Sztuki w Sieci”, Magazyn „Szum”, „Notes na 6 Tygodni”, O.pl Polski Portal Kultury, „Gazeta Wyborcza” Katowice. Nagrodą są różne formy publikacji o wybranym artyście.

Również w piątek, 10 listopada w Galerii Bielskiej BWA odbędzie się panel dyskusyjny, który poprowadzi prof. Kamil Kuskowski – artysta, kurator, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wystawa Bielskiej Jesieni 2017 czynna będzie od 10 listopada do 31 grudnia br. codziennie w godz. 10.00–18.00 w Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3 Maja 11 oraz w Willi Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24. Widzowie będą mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego budynku przed rewitalizacją, jakiej zostanie poddany w 2018 roku, w ramach projektu europejskiego realizowanego przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Galerię Bielską BWA i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wstęp na wystawę w dwóch przestrzeniach wystawienniczych jest bezpłatny.

W dniach 17–20 listopada ekspozycja będzie nieczynna.

Zwiedzający mogą wziąć udział w plebiscycie na najciekawszy obraz Bielskiej Jesieni 2017 wytypowany przez publiczność. Spośród osób, które wypełnią w galerii kupony do głosowania, rozlosowane zostaną nagrody.

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lista artystów i prac zakwalifikowanych na wystawę finałową: www.galeriabielska.pl

Szczegóły dot. Biennale Malarstwa Bielska Jesień: www.bielskajesien.pl

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl