Śląskie Trendy

Beyond Graffiti Writing w Galerii Miasta Ogrodów

Dziś, w piątek o godz. 19 w katowickiej Galerii Miasta Ogrodów rozpocznie się wernisaż wystawy Beyond Graffiti Writing. Wystawę oglądać będzie można do 14 czerwca.

Graffiti sukcesywnie znika z pola zjawisk nieodkrytych, niedostępnych a tym samym ciekawych. Wtłoczone w ramy instytucjonalne ubożeje jako zjawisko. Dodatkowa nadprodukcja banału w postaci różnego rodzaju analiz, krytyk czy afirmacji budzi w nas przekonanie, że graffiti writing jest czymś rozpoznanym a jednocześnie podatnym na zamknięcie w proponowanej aparaturze pojęciowej.

Do wiedzy potocznej weszły już takie określenia jak bombing, tag, wrzut, name czy crew. Twórcy związani z graffiti poddawani są społecznemu osądowi wg prostej dychotomii: artyści albo wandale. Tak narzucony porządek daje nam poczucie bezpieczeństwa. Wyrzekliśmy się lęku przed nieznanym, a graffiti nie może nas zaskoczyć. Co najwyżej jako wspólnota możemy je oswajać i gratyfikować, gdy spełnia nasze oczekiwania lub piętnować i trywializować, gdy pokazuje swoje spontaniczne oblicze. W tym kontekście jedno wydaje nam się pewne – graffiti writing jako zjawisko zaznaczyło swój horyzont.

Co jeśli nasze przekonanie jest błędne? Co jeśli graffiti w sposób nieuświadomiony kształtuje szereg elementów życia codziennego? Co jeśli twórcy wywodzący się ze omawianego zjawiska kształtują nasz świat potoczny?

Wystawa przedstawia ewolucję, jaką przeszedł i wciąż przechodzi graffiti writing w Polsce. Podstawowym celem wystawy jest ukazanie kierunku, w jakim rozwinęło się graffiti od struktur najprostszych, aż po te najbardziej złożone, w tym architekturę, design, modę. Wystawa ma charakter problemowy i eksploracyjny, a jej teza brzmi: we współczesnej kulturze i jej języku wizualnym coraz częściej uobecnia się spuścizna twórców działających nielegalnie w przestrzeni miast. Obecność ta wynika z jednej strony ze zmiany pokoleniowej (twórcy działający na ulicach w latach 90’ XX wieku wypracowali unikalny styl, który dziś implicite przenoszą na swoją działalność zawodową m.in. w tzw. przemyśle kreatywnym). Z drugiej strony inspiracja kulturą uliczną ma dziś charakter globalny i część wzorców bywa nieświadomie powielana wyłącznie na poziomie trendu estetycznego.

Obok wcześniej postawionej tezy wystawa „Beyond Graffiti Writing” próbuje odpowiedzieć na pytanie: „dokąd zmierza i jakie drugie życie nabiera writing poza kontekstem graffiti?”. Zaprezentowane dokumenty, artefakty, dzieła kultury i obiekty są podróżą od form prostych, takich jak tag, przez miejską kaligrafię, grafikę, aż po budynki projektowane przez writerów.

Wystawa jest z jednej strony krytycznym namysłem nad sposobami wykorzystywania estetyki ulicznej do działań instytucjonalnych i marketingowych. Z drugiej ukazuje jak uliczna niezależność, styl i charakter występują w rzeczywistości, której się nie spodziewamy: malarstwie, projektowaniu, fotografii, designie, reklamie i szeroko pojętym marketingu, modzie czy mediach. A także w specyficznie ujętym „stylu życia” …

Kuratorzy: Cezary Hunkiewicz (Brain Damage Gallery), Mateusz Ściechowski (UV21 Art & Design Exhibitions)

Wernisaż: 22.05.2015, godz. 19.00

Organizator: Miasto Katowice, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Mecenas: mateco podesty ruchome

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl