Śląskie Trendy

Akademia wideo-artu

Spotkanie z Grzegorzem Sztwiertnią w ramach Akademii wideo-artu odbędzie się we wtorek, 2 sierpnia o godz. 17 w Muzeum Śląskim (Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1). Start: godz. 17. Wstęp bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w sali A na poziomie -3. Poprowadzi je Joanna Szeligowska-Farquhar.

Muzeum Śląskie będzie gościć Grzegorza Sztwiertnię – malarza, rysownika, rzeźbiarza, performera, twórcę sztuki multimediów oraz teoretyka. Spotkanie odbędzie się w ramach trwającego cyklu „Akademia wideo-artu”, który przybliża sylwetki wybitnych twórców tej dziedziny sztuki. „Akademia wideo-artu” to oprócz spotkań – prezentacje twórczości zaproszonych gości w przestrzeni „Galerii sztuki polskiej po 1945 roku”. Spotkanie z Grzegorzem Sztwiertnią zainauguruje pokaz jego wideo-artu „Family Plot (Intryga rodzinna)”, który możemy zobaczyć w Muzeum Śląskim w dniach 2.08-2.10.2016.

=================================================
Grzegorz Sztwiertnia (1968, Cieszyn)

Ciało, jego tożsamość, percepcja, odczuwanie to krąg zainteresowań Grzegorza Sztwiertni, wynikający z biografii twórcy pochodzącego z rodziny lekarskiej. Równie ważna jest pamięć, relacje z rodzinnymi stronami, Śląskiem Cieszyńskim. Artysta przenosi na tematy swych dzieł teoretyczną koncepcję Farbenlehre (nauki o kolorach) Johanna Wolfganga von Goethe z 1809 roku i Ursonate (1922–1932) Kurta Schwittersa, czyli percepcji kolorów, funkcjonowania zmysłów. Dzieła kreuje na zasadzie ready made i actionpainting, łącząc je z regułami klasycznego warsztatu akademickiego i obrazem pamięci historycznej, którą opisuje jako np. Muzeum wyobraźni, odwołując się do koncepcji Muzeum imaginacji André Malraux. W swych kreacjach, zwłaszcza multimedialnych, wykorzystuje zasady utworu found footage, czyli kompilowania, przekształcania fragmentów dzieł innych autorów z własnymi. Odwołując się do medycznych doświadczeń, przedstawia wizerunek człowieka poprzez wizualizacje jego skrajności. Twórca swymi kreacjami artystycznymi i teoretycznymi obrazuje dwa przeciwstawne sposoby definiowania sztuki najnowszej: konceptualizmu, czyli sztuki jako pojęcia, i kontekstualizmu. Dzieła plastyczne uzupełnia autokomentarzami tekstowymi.

Praca na Galerii sztuki polskiej po 1945 roku:
Family Plot (Intryga rodzinna), 2016, found footage, czas trwania: 17 min.

================================================
Akademia wideo-artu

Akademia wideo-artu to cykliczna prezentacja wybranych prac autorstwa znanych i cenionych twórców tego gatunku. Wydarzeniom towarzyszą spotkania z autorami oraz znawcami sztuki wideo-artu. Tegoroczne pokazy wideo-artów nawiązują do zakończonej niedawno wystawy „Z głębi – artyści Muzeum Śląskiemu”.
Sztuka wideo, mająca swoje początki w latach 60. XX wieku, w Polsce zaczęła się rozwijać w latach 70. XX wieku dzięki artystom łódzkim, zafascynowanym filmem i eksperymentami z nowymi mediami. Swoje osiągnięcia zaprezentowali po raz pierwszy w formie instalacji w 1973 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. Od lat 80. wideo-art rozwija się dynamicznie, tworząc samodzielną dziedzinę twórczości, równorzędną z tradycyjnymi technikami wizualnymi.

Więcej informacji znaleźć można w witrynie Muzeum Śląskiego lub na facebookowej stronie wydarzenia.

[publikacja 24 lipca 2016].

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl