Śląskie Trendy

Akademia fotografii

Od listopada w Muzeum Górnośląskim realizowany będzie cykl spotkań pt. Akademia fotografii prowadzonych przez fotoreportera Arkadiusza Golę. Kierowane są one zwłaszcza do osób zainteresowanych fotografią dokumentalną i reportażową. Poruszane w ich trakcie zagadnienia będą oscylować wokół świadomości tworzenia ilustracji ukazujących zmiany społeczne, demograficzne, gospodarcze miasta czy regionu.

Prowadzący prelekcje, Arkadiusz Gola, będzie omawiać aspekty humanistyczne oraz etyczne w przedstawianiu historii fotografowanych zdarzeń czy konkretnych osób. Każde ze spotkań ilustrowane będzie licznymi zdjęciami i zakończy się dyskusją.

Roczny cykl Akademia fotografii realizowany będzie w Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego.

Tematy pierwszych spotkań stanowią:

Wartość fotografii dokumentalnej, świadomość czasu i symbolu (16 listopada, godz. 18.00, bilet: 5 zł)
 Budowa autorskiego portfolio, styl i charakterystyka fotografa (7 grudnia, godz. 18.00, bilet: 5 zł)

Arkadiusz Gola jest absolwentem Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Zajmuje się fotografią dokumentalną, głównie rejestrując zmiany zachodzące w społeczeństwie na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczególnie interesują go miejsca związane z przemysłem ciężkim. Jako fotoreporter prasowy pracuje od 1991 roku, od 18 lat w redakcji „Dziennika Zachodniego” w Katowicach. Zdobył nagrody w konkursach, m.in. Polskiej Fotografii Prasowej, BZ WBK Pressfoto, Newsreportaż, Śląskiej Fotografii Prasowej, Grand Press Photo. W 2010 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury, był również stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Zdjęcia Arkadiusza Goli znajdują się w zbiorach muzeów na Śląsku, w Krakowie i Ołomuńcu. Były prezentowane na licznych wystawach w Polsce i zagranicą, zobaczyć je można również w autorskich albumach „Ludzie z węgla”, „Nie muszę wracać…” i „Stany graniczne”.

Na zdjęciu. fot. Arkadiusz Gola / Polskapresse

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl