Śląskie Trendy

5. Bieg wokół Zalewu Rybnickiego

W niedzielę o godz. 10.00 na starcie staną zawodnicy 5 edycji Biegu wokół Zalewu Rybnickiego. MIEJSCE STARTU: Rybnik-Rybnicka Kuźnia, Klub Energetyka, ul. Podmiejska. TRASA: 12 km – pętla wokół Zalewu Rybnickiego, przebiegająca przez teren elektrowni, później dzielnice Rybnika: Golejów, Stodoły (koroną zapory wodnej), Chwałęcice, Orzepowice i Rybnicką Kuźnię.

DYSTANS: bieg główny: 12 km
Biegi dodatkowe: 5km
Nordic Walking na dystansie 12 km
MIEJSCE STARTU: Rybnik-Rybnicka Kuźnia, Klub Energetyka, ul. Podmiejska
TRASA: 12 km – pętla wokół Zalewu Rybnickiego, przebiegająca przez teren elektrowni, później dzielnice Rybnika: Golejów, Stodoły (koroną zapory wodnej), Chwałęcice, Orzepowice i Rybnicką Kuźnię.
UWAGA: fragment trasy przebiega po terenie elektrowni, który na co dzień jest niedostępny dla ruchu.
NAWIERZCHNIA: crossowa, urozmaicona – ścieżki leśne i żwirowe (7,5 km), asfalt (4 km), trylinka (0,5 km)
WPISOWE: 35,-zł przy zgłoszeniu drogą internetową i opłacie dokonanej przelewem w terminie do 06.12.2015
20,-zł dzieci i młodzież ucząca się oraz członkowie SBD przy zgłoszeniu drogą internetową i opłacie dokonanej przelewem do 06.12.2015r
40,-zł opłata w dniu zawodów (bez względu wiek, czy przynależność klubową)
bezpłatnie – dzieci do 10 lat oraz członkowie klubu SBD biorący udział w organizacji zawodów, pracownicy EDF zgłoszeni w terminie
Płatność: przelewem na rachunek bankowy Fundacji EDF Polska: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006.
Ważne!
W tytule wpłaty wpisać: Bieg Wokół Zalewu-Imię i Nazwisko
Gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji w dniu biegu
TERMIN ZGŁOSZEŃ: do niedzieli 06.12.2015 r
Przez stronę internetową:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1985
BIURO ZAWODÓW: w godz. 8.00 – 9.30
Rybnik-Rybnicka Kuźnia Klub Energetyka, ul. Podmiejska
NAGRODY: za miejsca I-III w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet – bieg dystans 12km- puchary;
za miejsca I-III w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet – bieg dystans 5km- puchary;
za miejsca I-III w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet – NW dystans 12km- puchary;
dla najmłodszych dzieci paczki
dla wszystkich uczestników – medal pamiątkowy
PO BIEGU: przyznanie medali (bezpośrednio po przekroczeniu linii mety);
dekoracja zwycięzców (w miejscu startu/mety) – wstępnie wręczanie nagród przewidziane jest na godz. 13:00 – 13.30);
Posiłek regeneracyjny i spotkanie integracyjne biegaczy
Ceremonia zakończenia połączona będzie z podsumowaniem i wręczeniem pucharów biegowych w GPE, jak i RYBOST;
Dodatkowo przyznany zostanie Puchar Prezessy za najwięcej wybieganych kilometrów w rywalizacji endomondo „ Trenujemy z Energetykiem do Biegu Wokół Zalewu Rybnickiego”
ZAPLECZE SOCJALNE: Zapewniamy szatnie oraz prysznice.
LOSOWANIE CHOINEK 🙂 🙂

PARTNERZY: Fundacja EDF Polska, InżBud Rybnik, Nadleśnictwo Rybnik

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl