Śląskie Trendy

10 lat konkursu DESIGN 32

Od 14 maja w Rondzie Sztuki oglądać można wystawę DESIGN 32. Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019. Wystawie towarzyszy ekspozycja z okazji 10-lecia istnienia konkursu.


Współczesny świat jest pełen wyzwań – takich, przed którymi stajemy i takich, które sami stwarzamy. Niektóre z nich podejmują najlepsi młodsi polscy projektanci, prezentujący swoje prace na wystawie „Design 32”. Nie pytamy, czy design może zmieniać świat, ale jak to robi. Na jakie wyzwania współczesnego świata reagują obiecujący projektanci, absolwenci polskich akademii sztuk pięknych? W jakim środowisku osadzają swoje projekty? Przegląd tegorocznych dyplomów dowodzi, że prace młodych projektantów są próbą znalezienia balansu pomiędzy światem wirtualnym, a rzeczywistością, życiem zawodowym, a prywatnym, przeszłością, a teraźniejszością. Wiele z prac dotyka tematu relacji z innymi ludźmi, własnym ciałem i naturą. Relacje to hasło – klucz tegorocznej edycji. Słowo to jest potraktowane dosłownie – jako zależności pomiędzy ludźmi, a środowiskiem zewnętrznym, a także występuje w kontekście wyjaśniania, tłumaczenia, sprawozdania tematów i pojęć.
Wystawa została podzielona na pięć sekcji, które tworzą odmienne obszary tematyczne. W pierwszej kategorii znajdują się prace poświęcone relacjom międzyludzkim – projekty, które definiują istotę więzi w rodzinie, z sąsiadami. Ponadto, projekty te odnoszą się do barier komunikacyjnych oraz do uwikłania człowieka XXI wieku w życie. Druga kategoria to projekty, które poruszają temat zdrowia, ciała i higieny pracy. Ergonomia oraz dbanie o siebie to priorytety według autorów prac, które znalazły się w tej kategorii. Trzecia sekcja obejmuje prace, poruszające temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwierzętami i ich roli w dzisiejszym świecie, ale także w innych kręgach kulturowych. Projektanci zachęcają do większej uważności. Czwarta kategoria to projekty, odnoszące się do tożsamości i relacji przeszłości z teraźniejszością. To prace, które czerpią z tradycji, ale także definiują na nowo tożsamość miejsc i produktów. Ostatnia kategoria to przestrzeń, w której spotyka się świat wirtualny z rzeczywistością. Projekty wykorzystują technologię, pokazując w jaki sposób może być ona jeszcze efektywniej stosowana.
Wystawa jest  pokłosiem konkursu „Najlepsze Dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych” organizowanego już po raz dziesiąty przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych. Biorą w nim udział wszystkie publiczne polskie uczelnie artystyczne, zgłaszając do konkursu to, co mają w danym roku najlepszego. Każda z nich może zaproponować tylko cztery magisterskie prace dyplomowe z zakresu designu i projektowania graficznego. Takie, które stanowią odzwierciedlenie najnowszych trendów w projektowaniu, ale mają też wyraźny indywidualny rys. Ich autorzy to crème de la crème młodego polskiego designu. To jedyny taki konkurs w Polsce, po dziewięciu latach zajmujący znaczącą pozycję pośród innych wydarzeń poświęconych designowi i mogący się poszczycić gronem znakomitych laureatów, takich jak nagradzana za swoje fotografie Dominika Koszowska  czy Jan Bajtlik, jeden z najbardziej rozchwytywanych dzisiaj młodych ilustratorów i grafików.

Wystawie głównej towarzyszy wystawa w Galerii+

10 lat konkursu DESIGN 32

Wystawa z okazji X-lecia konkursu pokazuje nam szeroką perspektywę młodego projektowania w kraju – zaznacza obszary zainteresowań, pokazuje tematykę dyplomową, która często jest odbiciem aktualnych tendencji w projektowaniu. Pokazuje także zmiany w podejściu i poruszanych tematach, jaka zaszła na uczelniach w ostatnich latach.
Uczelnią, która do tej pory zdobyła najwięcej głównych nagród była Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, dlatego też jubileuszową przekrojową edycję wystawy chcielibyśmy zaprezentować w trakcie Łódź Design Festival.

Kuratorka: Katarzyna Pełka-Bura
Galeria + (Rondo Sztuki, I piętro

Na zdjęciu: zgłoszony na wystawę projekt Mikołaja Chrostowskiego (ASP Łódź) – SR mask

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl